Az épületegyüttes régi és újkori történetének felidézésével szeretnénk tartalmasabbá tenni az Anna-Bál élményét.

 

Az épületegyüttes régi és újkori történetének felidézésével szeretnénk tartalmasabbá tenni az Anna-Bál élményét.

Az Anna Grand Hotel különlegessége a nagyon közeli Balaton szépségén túl, a Kossuth forrás és a híres Anna-Bál. Az épületegyüttes történeti és építészeti ikon. Az Anna-bál épülete, építészeti háttér és sajátos díszlet a hagyományőrzésében, a kerengő, az emléktáblákkal szegélyezett „Pantheon” pedigturisztikaicélpont. 

A Balaton felvidéki Pannontáj festői szépségét, a tó és partjának tájenergiáit nagyon korán felismerték, a „savanyúvíz” jótékonyhatásátazonbanaz 1600-as évektől fogva fokozatosan  tapasztalták meg. A köszvényre és egyéb „úri” betegségekrekimutatottgyógyítóhatásamiatt a pannonhalmifőapát itt emeltetett szerény szállást, a Kossuth forrás közvetlen környezetében, az Apátiházat. A  gyakran oda látogató főrendek és egyéb vendégek számára az egyre népszerűbb fürdő és ivókúrák idejére emeltette a Főapát a Traktér-házat, mellyel az „Apáti –ház” egyvilágitoldalékkalbővült a forrásirányába. Ebben a házban „traktálhatta” a vendégeket.

Az épület a reformkor kiemelt vidéki kulturális helyszínévé vált, különösen a híres „Anna bál” hagyományteremtőereje alapozta meg a Gyógyterem és a Kerengő megépítésének lehetőségét. Előzőleg a szemközti „Horváth-házban„ megtartott Anna-bálsikerénfelbuzdulthazafiakegy - a rendezvényhezméltó - bálteremmegépítéséngondolkodtak, ésazépületeketösszekötötték a Nagyvendéglővel. E vendéglő teraszán írta Kossuth a Báli tudósítását. A báli hagyomány az új, elegáns, reformkori tisztasággal és a klasszicizmus méltóságával megalkotott épületben folytatódott, és a Blaha Lujza utca és a Gyógytér homlokzatát szegélyező épületek sora izgalmas szögtörésekkel, kis szintkülönbségekkel tűzdelt finom konglomerátummá vált. A kétszintes, galériázott Bálterem, más néven a „Kúrszalon” pedig a Fürdőváros zenei és társasági életének gyújtópontja lett. A 19. és 20. században a Nagyvendéglő illetve a Grand Hotel neves vendégei között volt Vörösmarty Mihály, Mikszáth Kálmán, Arany Jánosné, Széll Piroska, Czigler Győző, Krúdy Gyula, Rippl József, Jászai Mari, Brázay Zoltán, Kossuth Lajos pedig a kávéház teraszán írta az Anna-báli tudósításokat.

A XX. Század elején az épület esztétikai és műszaki szempontból egyre kevésbé tudta követni a neki szánt feladatok kiszolgálását, méltatlan állapotban élte meg a háborút, és az azt követő átépítések pedig végleg elvették egykori karakterét, rangját. A „Kúrszalon” terétegyvasbetonfödémmelkettéosztották, a telkenfolyamatosanjelentek meg méltatlantoldalékésmelléképületek. A SZOT korszakátépítései, bővítései a működés elégséges feltételeit teremtették csak meg, de a helyszelleme, a „genius loci” eltűnt, visszatérése váratott magára. Pedig a reformkor helyet és lehetőséget teremtett a gazdaság, tudomány és a művészet szereplőinek nemzetmentő szándékuk kifejezésére, a bálokon, rendezvényeken, a koncerteken a művészet szinte minden ága képviseltette magát. E helyütt a színházművészet, zeneművészet, konyhaművészet és persze az építőművészet egyszerre volt jelen, legalábbis a korabeli beszámolók, metszetek és fotók tanúsága szerint.

A történeti épületcsoport, az  Apáti-ház, Traktér-ház, Nagyvendéglő és a Gyógyterem, Kerengő 2007-re , a történeti rész 2008 év végére készült el, a szálloda működése elkezdődött. Folyamatosan épült ki a Gondnoki lakás, Gyönyör deterasz és a közöttük újonnan épült összekötő folyosó. A teljes működéshez azonban szükség volt a SZOT korszakban átépített Erdei Szárnyrészbeni bontásával kialakuló új szállodai szárnyra, az alatta lévő pinceszinti jégvermek felhasználásával, és a támfalak visszabontásával kialakult terekben a wellness részlegmegépítésére. A szálloda szárny beforduló része alatt pedig a nagy szintkülönbséget kihasználva földalatti, szabadszellőzésű, nagy kapacitású garázs kapott helyet.

A régi-új kövekből gyúrt konglomerátum 2009 augusztusa óta teljes kapacitással üzemel, a szálloda szolgáltatásai mellett konferenciák, koncertek és színházi előadások helyszíne. Az épületben és környezetében új reformkor kezdődött.